Kokpunkten red.mindre

Fasadsystem tillverkas i framförallt Stålprofils produktsortiment men även egna designade lösningar för kundernas önskemål. 

Tillverkning sker i alla legeringar och med alla olika krav som inbrottskydd, brand, säkerhet och design.

Våra kunskaper bygger på lång erfarenhet i tillverkning med såväl digitalteknik och hantverkarmässigt utförande i from av maskiner och kompetent personal.

Leveranser sker i hela Sverige men även Norden, där vi även ser till att just din produkt monteras av erfarna montörer