Trappor

Ståltrappor

En del av vår Smides verksamhet består av att tillverka Trappor av stål och rostfritt främst till byggindustri men även en hel del kontorsfastigheter.

Vårt kunnande runt denna produkt bygger på digitala tekniken i utformande och med erfarna medhjälpare. Detta leder till högsta kvalité och leverans.

Räcken

Vi tillverkar och monterar räcken i alla legeringar men även olika typer av glasräcken främst till gallerier i Mälardalen. Kunder är oftast Byggföretag eller Fastighetsbolag. 

Våra lösningar är en blandning av egna idéer och kundernas val allt för att optimera våra och kundernas kostnader.

Vi bidrar självklart med förslag på lösningar för att få fram bästa lösning för respektive kund.

Alla räcken håller svensk standard och givetvis sätter vi upp dem åt er.